siamtarot.com
 

 

 
เกี่ยวกับ Siamtarot


เว็ปไซต์สยามทาโรท์ ดอทคอม เปิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลความรู้และข่าวสาร
เกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงชะตาด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซี เพื่อให้ทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดในฐานะที่ปรึกษา
รวมทั้งนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชมทุกท่าน

เนื้อหาสาระทั้งหมดในเว็ปแห่งนี้ จะไม่มีการพาดพิง วิจารณ์ หรือกล่าวคำใดๆ ในทางเสื่อมเสีย อันเกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ หรือบุคคลอื่นๆ แต่เราจะเน้นนำเสนอข้อมูลในแง่บวกแก่ของทุกท่านเท่านั้นครับ


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน - ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่งความรับผิดชอบ เป็น Game Designer
ปี 2548-2551 - เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าต่างชาติ, โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล


ผลงานที่ผ่านมา
- ปี พ.ศ. 2549 เข้าเฝ้ารับมอบเข็มที่ระลึกจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินันดามาตุ ในงานวันหมอดูแห่งชาติ เพื่อการกุศล, โรงแรมอมารีเอเทรี่ยม
- ปี พ.ศ. 2546 รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รางวัลชนะเลิศ การประกวด Java 3D Game แห่งประเทศไทย
- เขียนคำพยากรณ์สำหรับโปรแกรมไพ่ยิปซีอัตโนมัติที่วางตามห้างสรรพสินค้า
- พยากรณ์งานเปิดตัวสินค้า Orifame, เครื่องสำอางค์ ZA, นิตยสาร CLEO, และอื่นๆ
- ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน พยากรณ์ดวงชะตาการกุศลร่วมกับอาจารย์คฑา ชินบัญชร, สภากาชาดไทย

Siam Tarot - "เราไม่ใช่ผู้พยากรณ์ เราเป็นเพียงผู้อ่านคำพยากรณ์" (I am a tarot reader, not predictor.)

ผมมีความสนใจและศึกษาเรียนรู้การตีความหมายของไพ่ยิปซี นับตั้งแต่ช่วงปีพศ. 2541 ผมได้เริ่มมีโอกาสอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจาก
ไพ่ยิปซีให้กับผู้คนจากหลายอาชีพ อายุที่แตกต่าง ได้รับฟัง แก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือให้แก่ทุกท่าน ถึงแม้ผมจะมีประสบการณ์
อ่านไพ่มา 10 ปี ผมก็ยังระลึกเสมอว่า ผมเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ใช่ผู้วิเศษ ไม่ใช่ผู้ที่จะรู้เรื่องราวชีวิตของใครได้หากปราศจาก
ไพ่ยิปซีดังนั้นผู้ที่ล่วงรู้ชะตาของทุกท่านนั้น ก็คือความลี้ลับและความศักดิ์สิทธิ์ ของไพ่ยิปซีทั้งหมด ผมไม่เคยลืมหน้าที่ของตนเองเลยว่า
ผมเป็นเพียงแค่คนอ่านไพ่ ผู้มีหน้าที่ตีความหมายและเป็นสื่อกลางระหว่างไพ่ กับผู้มาดูเท่านั้น จึงไม่อาจเรียกตนเองว่าเป็นหมอดูหรือ
นักพยากรณ์ดวงชะตา และทุกคำพูดที่สื่อสารออกไปจึงต้องชัดเจน ถูกต้องโดยจะไม่แต่งเติมหรือพูดตีความเกินความจริงตรงหน้าเด็ดขาด
เพื่อให้เกิดความ แม่นยำถูกต้องและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เชื่อมั่นศรัทธาในไพ่ยิปซีทุกคนครับ


"ผมไม่ใช่ผู้พยากรณ์ ผมเป็นเพียงผู้อ่านคำพยากรณ์"