แผนที่โรงพยาบาลเทียนฟ้า
ที่อยู่ ๖๐๖ ถ.เยาวราช แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. ๑๐๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์

โทรสาร

๐๒๒๓๓๐๙๕๕-๖
๐๒๒๓๗๒๑๙๒
๐๒๒๓๔๓๒๗๘