Siamtarot : เสี่ยงเซียมซี พระโพธิสัตว์กวนอิม โรงพยาบาลเทียนฟ้า
เสี่ยงเซียมซี พระโพธิสัตว์กวนอิม โรงพยาบาลเทียนฟ้า
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
ใบที่ ๒๓

ใบที่ยี่สิบสาม จะไปแม่น้ำเจ้าพระยามันแสนไกล
ข้างหน้าอาจเดินไม่ได้ เปรียบเหมือนเรื่องราวอยู่ในมือ
จะคิดอะไรคงไม่สมปองเอย ใบนี้การดับเกิดคู่กันทุกชั้นวัย
เหมือนผลไม้ปลูกไว้ไม่ได้กิน บุตรในครรภ์เป็นหญิงสิ่งควรทราบ
จะมุ่งลาภฝืดเคืองเรื่องทรัพย์สิน ที่พึงถอยน้อยนักจักบลบิน
อันระบิลเป็นความก้ำกึ่งเอยฯ


หน้าหลักเซียมซี